Oulun kaupunki tiedottaa: Holstinsalmentien sulkeminen 12.9.2023 alkaen kiertoreitti Pitkänmöljäntien ja Toppilansaarentien kautta

7.9.2023

Holstinsalmentie suljetaan väliaikaisesti ajoneuvoliikenteeltä katu- ja vesihuoltotöiden vuoksi noin neljän
viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen kiertoreitti Nallikariin on ohjattu Pitkänmöljäntien ja Toppilansaarentien
kautta. Holstinsalmentien kävely- ja pyörätie on käytössä.

Uusimmat artikkelit