Tietosuojaseloste

laadittu 24.5.2018, päivitetty 23.3.2021 

Jokainen ihminen arvostaa yksityisyyttään ja niin arvostamme mekin. Toimintamme kuitenkin edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelytoimenpiteissämme soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, millaisia henkilötietoja käsittelemme liittyen omien palveluidemme toimittamiseen ja markkinointiin, asiakassuhteen hallintaan, laskutukseen ja markkinoinnin palvelujen kehittämiseen, sekä kenellä on pääsy tietoihin ja millä perusteella. Toivomme, että luet selosteen huolella. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa.

 1. Rekisterinpitäjä

Nallikari Seaside Oy
Leiritie 10, 90510 Oulu
p. 044 703 1353 , reception@nallikari.fi 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nallikari Seaside Oy / toimitusjohtaja Sirpa Walter
Leiritie 10, 90510 Oulu
sirpa.walter@nallikari.fi 

 1. Rekisterin nimi

Nallikari Seaside Oy:n asiakasrekisterit ja nettisivut 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimus: Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan majoitusvarausta tehtäessä tai majoituslaskutusta varten. 

Suostumus: Rekisterinpitäjä voi käyttää matkustajatieto- ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 29§ nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun. 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat: 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja 

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja 

 1. Tietolähteet

Rekisteröityjen henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisille, vain pakottavan lainsäädännön vaatiessa tai viranomaisten niin lainmukaisesti edellyttäessä. Rekisterinpitäjä käyttää kuitenkin palveluidensa toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja yhteisen tietosuojalainsäädännön edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen nojalla.  

Rekisterinpitäjä saa tietoja suoraan:
a) Rekisteröidyltä itseltään 

 1. b) Välillisesti yrityksen majoitusvarauksia hoitavalta yhteyshenkilöltä, majoituspalveluita kohteessa myyviltä matkanjärjestäjiltä sekä sopimuksien mukaan varauspalveluyrityksiltä.

Emme lähetä massapostituksia, vaan kohdennamme markkinointimme juuri sinua kiinnostaviin aihepiireihin. Käytämme alla olevia työkaluja avuksi kohdennetun markkinoinnin luomisessa.  

Evästeet, Google Analytics ja HubSpot 

Käytämme nettisivuillamme evästeitä. Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustokävijöistä.  Tietoa hyödynnetään sivustomme kehittämisessä. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä kävijätietoihin. Keräämme lisäksi Google Analytics ja HubSpot –palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa. Tiedonkeruun tarkoituksena on kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia. Käyttämämme markkinoinnin automaation tarkoituksena on auttaa meitä palvelemaan sivustomme vierailijoita entistä paremmin. 
Lue lisää Googlen evästeiden käytöstä täältä: https://policies.google.com/technologies/cookies
ja HubSpotin tietosuojaselosteesta täällä: https://legal.hubspot.com/privacy-policy  

Microsoft Clarity

Kehitämme tuotteitamme ja mainontaamme käyttämällä Microsoft Clarityä. Käyttämällä nallikari.fi -sivustoa hyväksyt, että voimme kerätä ja käyttää näitä tietoja. Tämä tietosuojalausunto https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement sisältää tarkempia tietoja.

META mainonta 

Facebookin Conversion Tracking Pixel –palvelun avulla Nallikari Lomakylä seuraa Facebook-mainosten tehoa. Facebook Inc:in Pixel –palvelu käyttää evästeitä ja niihin liittyviä tekniikoita seuratakseen verkkosivukävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on ohjattu verkkosivuille Facebookin kautta. Nallikari Lomakylä käyttää Facebook Tracking Pixelin tuottamaa tietoa mainonnan parempaa kohdentamiseen ja kohderyhmien luomiseen. Tutustu Facebookin tietosuojalausekkeeseen sivulla https://www.facebook.com/about/privacy/. Voit myös hallinnoidan henkilökohtaisia mainosasetuksiasi Facebookissa sivulla https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Mailchimp 

Hyödynnämme uutiskirjeiden lähettämisessä Yhdysvaltalaista Mailchimp –palvelua. Käytämme tietoja uutiskirjeen kohdentamisessa ja palveluiden markkinoinnissa. Tietoja ei jaeta ulkopuolisille. Uutiskirjeen tilaaminen on vapaaehtoista ja tilauksen voi lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä. MailChimp-palvelun tietosuojasta tarkemmin: https://mailchimp.com/legal/privacy/#processing 

DigitalGuest

DigitalGuest on vierailuelämystä edistävä palvelu, jonka tarkoituksena on neuvoa perille, jakaa informaatiota ja tarjota lisäpalveluita. DigitalGuest lähettää vain majoittumiseen liittyvää informaatiota matkan eri vaiheissa. DigitalGuest -palvelu lainaa dataa vain määritellyksi ajaksi ennen tuloa ja 5 päivää lähdön jälkeen. Dataa ei tallenneta mihinkään eikä käytetä ulkopuolisiin tarkoituksiin. DigitalGuestin tietoseloste: https://digitalguest.com/terms-of-data-processing/

 1. Henkilötietojen vastaanottajat ja rekisterinsuojaus

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille kuin pelkästään lakiin perustuvien viranomaisten tekemien tietopyyntöjen perusteella. 

Kaikki käyttämämme järjestelmät/rekisterit ja tiedostot, joihin henkilötietoja kertyy, on suojattu salasanasuojauksella, jonka käyttöä valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö. 

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyyn Hotellinx systems Oy:n toimittamaa ja ylläpitämää Hotellinx Cloud majoitusvaraus- ja kassajärjestelmää. Hotellinx Cloud järjestelmästä asiakkaan nimitiedot ja tekemänsä varaukset siirtyvät myös Fuusor BI-järjestelmään.
Nettisivun Majoitusvarauskysely -lomakkeen kautta tulevat tiedot tallentuvat WordPress –järjestelmään, jolla ensisijaisesti ylläpidetään nettisivujen tietoja. Sähköpostitse lähettämämme tarjoukset asiakkaillemme säilytetään Oulun Digi Liikelaitoksen serverillä. 

Suostumuksellasi saatamme käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen, tai käsitellä suostumuksesi perusteella muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. 

Laskujen maksumuistutus- ja perintätilanteissa luovutamme kyseistä laskua tai asiakkuutta koskevat tiedot Visma Financial Solutions Oy:lle, joka käsittelee saamansa tiedot omaan tietosuojakäytäntöön perustuen. www.vismasolutions.com 

 1. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Matkustajailmoitukset säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä. Asiakkaan tiedot säilyvät puolestaan majoitusvarausjärjestelmässä ja majoitustarjoukset Oulu Digi liikelaitoksen omistamalla serverillä n. 2,5v. 

WordPressiin majoitusvarauskyselyjen kautta kerääntyneet tiedot poistamme kokonaan puolivuosittain. 

Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään lain edellyttämällä tavalla. 
Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi. 

 1. Rekisteröidyn oikeuksista

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 arktikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4. 

Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa 

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 1. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. 

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.