Tietosuojaseloste

laadittu 24.5.2018

Jokainen ihminen arvostaa yksityisyyttään ja niin arvostamme mekin. Toimintamme kuitenkin edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelytoimenpiteissämme soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, millaisia henkilötietoja käsittelemme liittyen omien palveluidemme toimittamiseen ja markkinointiin, asiakassuhteen hallintaan, laskutukseen ja markkinoinnin palvelujen kehittämiseen, sekä kenellä on pääsy tietoihin ja millä perusteella. Toivomme, että luet selosteen huolella. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa.

1. Rekisterinpitäjä

Nallikari Seaside Oy
Leiritie 10, 90510 Oulu
p. 044 703 1353 , reception@nallikari.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nallikari Seaside Oy / toimitusjohtaja Sirpa Walter
Leiritie 10, 90510 Oulu
sirpa.walter@nallikari.fi

3. Rekisterin nimi

Nallikari Seaside Oy:n asiakasrekisterit ja nettisivut

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimus: Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan majoitusvarausta tehtäessä tai majoituslaskutusta varten.

Suostumus: Rekisterinpitäjä voi käyttää matkustajatieto- ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 29§ nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tekemien varausten käsittely
 • Palveluiden myynti ja toteutus
 • Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja

 • asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 • kansalaisuus
 • varauksia koskevat tiedot
 • asiakkaan maksutapatiedot, tarvittaessa maksukorttitiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
 • tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
 • tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
 • asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat)
 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja

 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan kieltotiedot
 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

7. Tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään (puhelin, sähköposti, nettisivujen nallikari.fi majoitusvarauskysely sekä Nethotel –majoitusvarauspalvelu) sekä välillisesti yrityksen majoitusvarauksia hoitavalta yhteyshenkilöltä, majoituspalveluita kohteessa myyviltä matkanjärjestäjiltä sekä sopimuksien mukaan varauspalveluyrityksiltä.

Keräämme Google Analytics -palvelun kautta verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia. Käyttämämme markkinoinnin automaation tarkoituksena on auttaa meitä palvelemaan sivustomme vierailijoita entistä paremmin.

Nallikari Lomakylä käyttää Facebookin Conversion Tracking Pixel –palvelua seuratakseen Facebook-mainosten tehoa. Facebook Inc:in Pixel –palvelu käyttää evästeitä ja niihin liittyviä tekniikoita seuratakseen verkkosivukävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on ohjattu verkkosivuille Facebookin kautta. Nallikari Lomakylä käyttää Facebook Tracking Pixelin tuottamaa tietoa mainonnan parempaa kohdentamiseen ja kohderyhmien luomiseen. Tutustu Facebookin tietosuojalausekkeeseen sivulla https://www.facebook.com/about/privacy/. Voit myös hallinnoidan henkilökohtaisia mainosasetuksiasi Facebookissa sivulla https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Emme lähetä massapostituksia, vaan pystymme tämän avulla kohdentamaan markkinointimme juuri sinua kiinnostaviin aihepiireihin.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja rekisterinsuojaus

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille kuin pelkästään lakiin perustuvien viranomaisten tekemien tietopyyntöjen perusteella.

Kaikki käyttämämme järjestelmät/rekisterit ja tiedostot, joihin henkilötietoja kertyy, on suojattu salasanasuojauksella, jonka käyttöä valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyyn Hotellinx systems Oy:n toimittamaa ja ylläpitämää Hotellinx Cloud majoitusvaraus- ja kassajärjestelmää.
Nettisivun Majoitusvarauskysely -lomakkeen kautta tulevat tiedot tallentuvat WordPress –järjestelmään, jolla ensisijaisesti ylläpidetään nettisivujen tietoja.
Sähköpostitse lähettämämme tarjoukset asiakkaillemme säilytetään Oulun Tietotekniikan serverillä, erillisessä tiedostossa.

Suostumuksellasi saatamme käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen tai käsitellä suostumuksesi perusteella muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Matkustajailmoitukset säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä. Asiakkaan tiedot säilyvät puolestaan majoitusvarausjärjestelmässä ja majoitustarjoukset Oulun Tietotekniikan serverin tiedostossa n. 2,5v.

WordPressiin majoitusvarauskyselyjen kautta kerääntyneet tiedot poistamme kokonaan puolivuosittain.

Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.
Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

Suostumuksellasi saatamme käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen tai käsitellä suostumuksesi perusteella muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 arktikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.

Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.