Nallikari Lomakylän hiilojalanjälki nousi vuonna 2022

Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki nousi vuonna 2022 – syynä sähköntuotannon päästöjen kasvu

5.9.2023

Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki nousi vuonna 2022 ja oli 5,62 kg CO2e henkilöä kohti per majoitusvuorokausi. Elokuun alusta käyttöönotetulla Onni – kaukolämpösopimuksella tavoitellaan energiapäästöjen alentamista seuraaville vuosille. 

Nallikari Seaside Oy:n hiilijalanjälki on määritetty vuodesta 2020 alkaen osana kestävän matkailun kehittämistä ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2022 laskelma saatiin hiljattain päätökseen viimeisten lukujen päivittyessä tilastoihin. Hiilijalanjälki nousi vuoden takaisesta yhteensä 68 % ja oli 5,62 kg CO2e henkilöä kohti per majoitusvuorokausi.   

Vuoden 2022 laskelmien mukaan Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki muodostui 1 % suorista energiakulutuksen päästöistä (Scope 1), 87 % epäsuorista energiakulutuksen päästöistä (Scope 2) ja 12 % muista arvoketjun epäsuorista päästöistä (Scope 3). 

“Hiilijalanjäljen nousu johtuu ensisijaisesti kasvaneista sähköntuotannon päästöistä, jotka heijastuvat suoraan myös meidän hiilijalanjälkeemme. Päästökerroin sähköntuotannon osalta yli kaksinkertaistui vuoteen 2021 verrattuna. Mikäli sähkön päästökerroin olisi pysynyt vuoden 2021 tasolla, olisi hiilijalanjälkemme jatkanut suunnitellusti laskuaan. Tämän vuoden elokuun alusta alkaen käyttöönotettu hiilineutraali kaukolämpö Onni tulee vaikuttamaan laskevasti hiilijalanjälkeemme tulevina vuosia muiden ympäristöä säästävien toimien lomassa. ”, kertoo Nallikari Seaside Oy:n ympäristövastaava Antti Romppanen.  

Majoituksen kompensaatiomaksu nousee 

Hiilijalanjäljen nousun myötä, myös vapaaehtoinen majoituksen hiilijalanjäljen kompensointimaksu nousee. 1.9.2023 alkaen majoitusyön saa kompensoitua 0,24 € per majoittuja yöpymisvuorokaudelta. Kompensointimahdollisuus tarjotaan edelleen yhteistyössä kotimaisen Wood Forest Finland Oy:n kanssa ja se on ostettavissa joko heti varauksen tekovaiheessa tai vastaanotossa sisäänkirjautumisen yhteydessä.

“Vapaaehtoinen majoituksen kompensaatiomaksu ei vähennä majoituksen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä, mutta sen kautta toteutetut hiilinielut lasketaan Suomen valtion hiilitaseeseen.”, muistuttaa Romppanen.  

Siirtyminen hiilineutraaliin kaukolämpöön 

Nallikari Seaside Oy on uusinut kaukolämpösopimuksensa ja siirtynyt Oulun Energian tarjoamaan hiilineutraaliin Onni – kaukolämpöön elokuun alusta alkaen. Uudistuksen tavoitteena on hakea laskua kaukolämmön aiheuttamista päästöistä sekä vauhdittaa Nallikari Lomakylän hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

“Tämä on iso askel eteenpäin kohti kunnianhimoisia ympäristötavoitteitamme. Toivottavasti monet muutkin matkailualan toimijat kiinnostuvat hiilineutraalin kaukolämmön käyttöönotosta. Näin voisimme yhdessä tuumin vähentää majoitustoiminnasta johtuvaa ympäristön kuormittumista. ”, toteaa Romppanen.  

Nallikari Lomakylä on GreenKey -sertifioitu ja STF-merkin omaava majoituspaikka. Nallikarissa työskennellään ympäristö huomioiden vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteena on olla hiilineutraali Lomakylä vuonna 2030.

Uusimmat artikkelit