Ympäristötyö & hiilijalanjälki

Nallikarissa työskennellään ympäristö huomioiden vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteena on olla hiilineutraali Lomakylä vuonna 2030.

Kestävä ja vastuullinen kehittäminen ovat Nallikari Lomakylälle ensisijaisia tapoja toimia kaikilla osa-alueilla. Kestävällä kehittämisellä halutaan taata upean luonnon säilyminen ja siitä nauttiminen myös tuleville sukupolville.

Nallikari Lomakylän kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Ympäristötyö

Nallikari Lomakylä sai Green Key -sertifikaatin ensimmäisen kerran jo vuonna 2018 merkiksi sitoutumisesta henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Jatkoksi Green Key -sertifioidulle ympäristötyölle, Nallikari Lomakylä sai ensimmäisenä Oulun seudulla VisitFinlandin luoman Sustainable Travel Finland, STF-merkin vuonna 2021. Merkin saa tunnustuksena Suomen kansallisten kestävän matkailun kriteerien täyttämisestä.

Tuemme kaikkea luonnossa ja ympäristössämme tapahtuvaa luonnonmukaista liikkumista sekä tapahtumia. Vuokraamme välineitä itsenäiseen liikkumiseen ja opastamme mieluusti asiakkaitamme tutustumaan kauniin Hietasaaren ulkoilureitteihin. Tervetuloa Pyöräilijä -merkin omaavana kohteena panostamme pyörämatkailijoiden tarvitsemien palveluiden saatavuuteen, sujuvuuteen ja laatuun. Muistutamme Nallikarissa vierailijoita jokamiehenoikeuksista ja retkietiketistä. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristöä säästävien ratkaisujen käyttöä.

Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki

Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki on laskettu vuodesta 2020 lähtien ja on vuoden 2022 laskennan perusteella 5,62kg CO2e per yöpymisvuorokausi. Päästölaskentaan on sisällytetty kaikki suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt.

Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki muodostuu vuoden 2022 laskennan perusteella 87 % sähköenergian ja kaukolämmön käytöstä. Perässä tulevat jätteet 6 %, pesulapalvelut 3 %, siivouspalvelut 1 %, henkilökunnan työ- ja kotimatkat 2 %, polttoaineet 1 % ja vesi 0,02 %.

Ensimmäisen laskennan pohjalta vuonna 2020 Nallikari Lomakylälle luotiin hiilitiekartta yhdessä Ramboll Oy:n kanssa vuosille 2021–2030. Tiekartan tavoitteena on selkeyttää suunnitelmia ja luoda konkreettisia tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuoden 2030 tavoitteena on olla hiilineutraali.

Hiilijalanjälki ja hiilinielu

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tukea kotimaista hiilensidontaa majoituksen hiilijalanjälkeä vastaavalla määrällä. Yöpymisvuorokauden hiilijalanjälki on 5,62 kg CO2e ja hiilensidontahankkeen osallistumismaksu on 0,24 € / hlö / yöpymisvuorokausi. Puiden istutuksella/metsittämällä toteutettava hiilensidonta tukee Suomen kansallista hiilineutraaliustavoitetta ja siitä vastaa kotimainen Wood Forest Finland Oy. Osallistumismaksun voi suorittaa joko jo varausvaiheessa, kun varaus tehdään suoraan Nallikari Lomakylän varauskanavan kautta, tai paikan päällä vastaanotossa sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

Nallikari Lomakylän hiilinielu sijaitsee Siikalatvalla ja on toteutettu perustamalla metsää entiselle turvetuotantoalueeelle.
Lähde: www.woodforest.fi/nallikari

Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljen kehittyminen

2022: 5,62kg CO2e per yöpymisvuorokausi
2021: 3,37kg CO2e per yöpymisvuorokausi
2020: 3,79kg CO2e per yöpymisvuorokausi

Nallikari Lomakylä
Leiritie 10 • 90510 Oulu

Vastaanotto: 

044 703 1353 • reception@nallikari.fi

Myyntipalvelu: 

044 703 1329 • sales@nallikari.fi