Nallikarin uutta majoitus- ja liiketilarakennusta rakennetaan perheyrityksen voimin.

4.4.2023

Nallikarissa rakennetaan uutta majoitus- ja liiketilarakennusta meren äärelle. Rakennuksen urakasta vastaa kolmannessa sukupolvessa toimiva iiläinen yritys Rakennusliike Häyrynen Oy.

Nallikarin uutta majoitus- ja liiketilarakennusta rakennetaan perheyrityksen voimin

Nallikari Lomakylän ja Nallikarinranta-tien väliselle alueelle nousee uusi majoitus- ja liiketilarakennus, jonka urakasta vastaa perheomisteinen ja jo kolmannessa sukupolvessa toimiva Rakennusliike Häyrynen Oy.

Rakennusliike Häyrysen toiminta alkoi vuonna 1971 kun jo edesmenneet Irja ja Mauno Häyrynen päättivät perustaa yrityksen kotinsa yhteyteen Iihin. Irjan ja Maunon lapsuudenperheissä harjoitettiin maanviljelyä ja kalastusta, joten töitä oli totuttu tekemään kelloon katsomatta. Maunolle oli luonteenomaista keksiä uusia innovaatioita ja teknillisiä ratkaisuja. Irja oli rohkea ja uskalsi kokeilla uusia asioita. Maunon valmistuttua rakennusmestariksi Oulun teknillisestä oppilaitoksesta, päätti pariskunta perustaa oman yrityksen ja lähteä yhdessä yrittäjäpolulle.

Matkan varrelle on mahtunut monenlaisia mielenkiintoisia projekteja; rivitaloja, kerrostaloja, useita julkisia liiketiloja, kuten terveyskeskuksia, kouluja ja päiväkoteja sekä hoivakotihankkeita. Projektien laajuudet ovat vaihdelleet n. 200 k-m2-kohteista – 5000 k-m2-hankkeisiin. Nyt rakennustyön alla oleva Nallikarin majoitus- ja liiketilarakennus on mielenkiintoinen lisä yrityksen projektikokonaisuuteen.

Kasvavaa liiketoimintaa perinteisillä arvoilla

Rakennusliike Häyrynen muutettiin osakeyhtiöksi reilun 20-vuoden toiminnan jälkeen vuonna 1995. Jo perustamisestaan lähtien yrityksen liiketoiminta on kasvanut tasaisesti ja kestävästi. Liikevaihto on noussut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana 2-5 miljoonasta eurosta keskimäärin noin 7,5 miljoonaan euroon. Samalla suoraan työllistettyjen määrä on noussut 5-10 henkilöstä noin 25-30 henkilöön. Lisäksi rakennusliike työllistää epäsuorasti alihankkijoiden kautta ihmisiä vielä tuplaten enemmän.

Vaikka yrityksen koko on vuosien saatossa kasvanut, perimmäiset arvot ja toimintatavat ovat pysyneet samana. Työtä tehdään reilusti luottamuksella ja pääpaino on työntekijöiden turvallisuudessa ja tyytyväisissä asiakkaissa. Rakennusliike Häyrysellä ollaan ylpeitä ammattitaitoisesta ja omasta työstään ylpeyttä kantavasta henkilökunnasta sekä luotettavasta yhteistyökumppaniverkostosta. Kestävä kasvu nähdään tärkeänä tukipilarina työmaahankkeiden sujuvuuden ja kokonaisvaltaisen laadun ylläpidossa.

Rakentamista ympäristön ehdoilla

Vastuullisten periaatteiden noudattaminen ja ympäristön kunnioittaminen on Rakennusliike Häyryselle tärkeää. Laatujärjestelmän ympäristösuunnitelma ja tilaajan asettamat ehdot määrittävät toimintaympäristön osalta toimintaa. Materiaalien oikeaoppinen hankinta-aika ja varastointi sekä hukkamäärien minimointi edesauttavat kestävää kulutusta. Nykyään lähes kaikki käytössä olevat tuotteet ja materiaalit ovat päästöluokiltaan M1-luokkaa ja ovat sertifioituja laadultaan. Rakennusliike Häyrysellä suhtaudutaan positiivisin mielin uusiutuvaan energiaan, jota voidaan ottaa käyttöön myös työmaakohteissa.

Rakennusliike Häyryselle on lisäksi myönnetty RALA-sertifikaatti, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua, vastuullisuutta ja yhteistyötä. Yritykselle on tärkeää jättää vain ammattimainen kädenjälki rakentamiinsa kohteisiin ja luvata, että rakennustyön lisäksi vastuu kannetaan myös ympäristön ja puhtauden osalta. Ajoneuvokaluston päästöttömyys, kierrättämisen tehostaminen, aineettomat palkitsemisjärjestelmät ja ylijäämätarvikkeiden uudelleenkäyttö ovat asioita, joihin yrityksessä halutaan panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän. Vastuullisuus ja ympäristön huomioiminen nähdään kaikkien yhteisenä velvollisuutena, ei niinkään valintana.

Kestävää kasvua myös tulevaisuudessa

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet rakennusalalla haastavia. Yritykset ovat painineet kustannusten nousun sekä materiaalien ja raaka-aineiden saatavuusongelmien kanssa. Tämä on näkynyt sekä yleisesti rakennusalalla että Rakennusliike Häyrysen arjessa. Usko markkinoiden tasapainottumiseen on kuitenkin luja ja yrityksessä nähdään, että uudet innovaatiot tuovat ratkaisuja useisiin meneillä oleviin haasteisiin rakennusalan kentällä.

Luottamuksella ja laadulla tehdyn työn uskotaan houkuttelevan lisää tyytyväisiä asiakkaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita. Kun työtä tehdään intohimolla työntekijöiden turvallisuudesta ja ympäristöstä huolta pitäen, heijastuu se ulospäin ja lisää vetovoimaa koko rakennuskentällä. Rakennusliike Häyrysen tavoitteena onkin hakea kestävästi kasvua myös tulevaisuudessa perinteisistä arvoistaan kiinni pitäen.

Lisätietoja Nallikarin uudesta majoitus- ja liiketilarakennuksesta

Uusi majoitus- ja liiketilarakennus on osa Oulun kaupungin hyväksymää Nallikarin alueen asemakaavaa. Uuteen kolmikerroksiseen, noin 1500 neliöiseen rakennukseen tulee 21 lomahuoneistoa merinäköalalla sekä liiketiloja matkailua ja vapaa-ajanviettoa tukeville palveluille. Lisäksi rakennuksen yleiset wc- ja suihkutilat palvelevat rannalla kävijöitä. Uudet tilat sijoittuvat osoitteeseen Nallikarinranta 10, Nallikari Lomakylän ja Nallikarinranta-tien väliselle alueelle. Rakennus valmistuu keväällä 2024 Rakennusliike Häyrysen toimesta.

Uusimmat artikkelit