Hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ilmastopäästöjä, jotka syntyvät ihmisen toiminnassa ja jotka voidaan määrittää yksilöiden lisäksi yrityksille, organisaatioille, toiminnoille ja tuotteille. Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki vuoden 2020 laskennan perusteella on 3,79kg CO2e.

Päästölaskentaan sisällytettiin kaikki suorat kasvihuonekaasupäästöt, kuten kiinteät polttoprosessit, yrityksen hallinnoimien ajoneuvojen ja pienkoneiden polttoaineet sekä ostoenergian päästöt sähkön ja kaukolämmön hankinnasta. Epäsuorista päästöistä mukaan valikoituivat jätteet, vedenkäyttö, ulkoistettu pesulapalvelu, siivous, kuljetukset sekä henkilökunnan työn ja kodin väliset matkat.

Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali Lomakylä vuoteen 2030 mennessä.

LUE LISÄÄ HIILIJALANJÄLJENLASKENNAN KOKONAISUUDESTA JA ERI OSA-ALUEISTA: