Nallikari Lomakylän Ympäristöpolitiikka

Olemme mukana rakentamassa kestävää matkailua!

Kestävä matkailu ja vastuullisuus ovat Nallikari Lomakylälle ensisijaisia tapoja toimia kaikilla osa-alueilla. Kestävällä kehittämisellä halutaan taata upean luonnon säilyminen ja siitä nauttiminen myös tuleville sukupolville. Samalla kunnianhimoinen tavoite on pienentää ympäristövaikutuksia ja löytää uusia kestäviä tapoja toimia.

Sertifikaatit kestävän kehittämisen tukena

Nallikari Lomakylä sai Green Key -sertifikaatin ensimmäisen kerran jo vuonna 2018 merkiksi sitoutumisesta henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key –sertifioituna yrityksenä käytössä on kansainvälisesti tunnettu Green Key –merkki sekä ohjelman tuki ympäristötyölle. Lue lisää Green Key -ohjelmasta täältä.

Jatkoksi Green Key -sertifioidulle ympäristötyölle Nallikari Lomakylälle on myönnetty ensimmäisenä Oulun seudulla Sustainable Travel Finland -merkki 9.6.2021. Visit Finland myöntää merkin tunnustuksena siitä, että yrityksen toiminta täyttää kaikki Suomen kansalliset kestävän matkailun kriteerit. Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2025 mennessä sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä matkailukohde. Lue STF-polun matkastamme lisää täältä.

Olemme myös tehneet Sitoumus2050 -toimenpidesitoumuksen osana kestävän kehityksen polkuamme. Toimenpidesitoumukset ovat konkreettinen keino edistää kestävää kehitystä.

Hiilijalanjälki

Nallikari Lomakylän hiilijalanjälki on laskettu vuosittain vuodesta 2020 lähtien. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ilmastopäästöjä, jotka syntyvät ihmisten toiminnassa. Yrityksen näkökulmasta se tarkoittaa sekä suoria että epäsuoria päästöjä. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Jo parin ensimmäisen vuoden aikana hiilijalanjälkeä on saatu laskettua tavoitteen mukaisesti.

  • 2020: 3,79kg CO2e per yöpymisvuorokausi
  • 2021 3,37kg CO2e per yöpymisvuorokausi

Ympäristötyö Nallikarissa

Nallikarissa pyritään ensisijaisesti työskentelemään ympäristö huomioiden. Tämä kattaa sekä näkyvät toimenpiteet että kulissien takana tapahtuvan kehitystyön, jota majoittuva asiakas ei välttämättä edes huomaa. Tavoitteena on ajatella ja työskennellä kestävästi kaikilla osa-alueilla ja sen myötä pienentää ympäristövaikutusta. Oman toiminnan on tarkoitus ohjata myös kaikkia asiakkaita toimimaan vastuullisesti. Lue lisää alta ja tästä artikkelista.

Luonto ja liikunta

Tuemme kaikkea luonnossa ja ympäristössämme tapahtuvaa luonnonmukaista liikkumista sekä tapahtumia. Vuokraamme suksia, polkuautoja ja polkupyöriä ja opastamme mieluusti asiakkaitamme tutustumaan kauniin Hietasaaren ulkoilureitteihin. Rakennamme yhteistyössä Talvikylän joka vuosi sekä kannustamme järjestämään ranta-alueella liikunnallisia koko perheen tapahtumia, kuten rantajalkapallo –turnauksia.

Laajat luonnonalueet ja harva asutus luovat hyvät edellytykset jokamiehenoikeuksien käyttämiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella Suomessa oleskelevalla on oikeus käyttää luontoa siitä riippumatta kuka omistaa alueen, tai on sen haltija. Lisää jokamiehenoikeuksista nettisivuilta: ymparisto.fi

Rakentaminen ja energiankulutus

Nallikarissa tarkkaillaan energian ja veden käyttöä kuukausitasolla ja pyritään jatkuvasti parantamaan alueen energiatehokkuutta. Käytössämme ovat energiaa säästävät LED-lamput, alennettu vedenpaine ja vettä säästävät wc-istuimet. Laskemme sisälämpötilaa aina sitä mukaa kun tilat eivät ole käytössä. Arvioimme säännöllisesti tekemiämme toimenpiteitä ottamalla myös asiakkaidemme toiveita ja kokemuksia huomioon. Voit antaa meille palautetta tästä.

Puhdasta ja läheltä

Käytämme ympäristöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita ja edellytämme ydintoiminnassa mukana olevilta kumppaneiltamme ympäristöä säästävien ratkaisujen käyttöä. Käytämme mahdollisuuksien mukaan lähituotettuja tuotteita ja otamme paikallisten toimijoiden tuotteita myyntiin asiakkaidemme ostettavaksi.

Lue lisää Nallikari Lomakylän majoitusvaihtoehdoista

Katso mitä Nallikarissa tapahtuu lähiaikoina

Sustainable Travel Finland logoHiilijalanjälki laskettu