Uutiskirjeen arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Järjestäjä: Nallikari Lomakylä
Osoite: Leiritie 10, 90510, Oulu
Y-tunnus: 2579670-3

Verkko-osoite: www.nallikari.fi

Kampanja-aika

1.-30.11.2021

Arvontaan osallistuminen:

Arvontaan osallistutaan tilaamalla Nallikari Lomakylän uutiskirje. Uutiskirjeen tilaamisen voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta, tai ottamalla yhteyttä sales@nallikari.fi. Arvonnassa ovat mukana kaikki, jotka ovat arvonnan suorittamishetkellä uutiskirjeen tilaajia. Mikäli arvonnassa esiintyy mitä tahansa poikkeavaa vilppiä, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Nallikari Lomakylän henkilökunnalla tai läheisillä perheenjäsenillä, ei ole mahdollisuutta voittaa palkintoa.

Arvonnan suorittaminen, palkinto ja arpajaisvero

Arvonta suoritetaan 01.12.2021. Kaikkien uutiskirjeen tilaajien kesken arvotaan 250€ lahjakortti käytettäväksi majoitukseen tai osana majoituksen maksua. Uusien uutiskirjeen tilaajien kesken (tilaus tehty ajalla 1.-30.11.) arvotaan lisäksi 100€ lahjakortti käytettäväksi majoitukseen tai osana majoitusmaksua. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoon mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.

Voittajan julkistaminen

Arvonnan voittajaan ollaan yhteydessä sähköpostilla. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa kahden viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton palkinto arvotaan uudelleen.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, arvontaan osallistumisessa.

Osallistumalla arvontaan hyväksyt säännöt

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, sekä järjestäjän sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä tai sääntömuutoksia.

Henkilötietojen käsittely

Kampanjaan osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat luovuttavat henkilötiedot omalla suostumuksellaan henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun toteuttamiseen liittyvät henkilötiedot käsitellään Nallikari Lomakylän asiakasrekisterissä. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet on kerrottu tietosuojaselosteessa. Kampanjaan osallistuneiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.