Nimikilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Nallikari Seaside Oy
Leiritie 10, 90510, Oulu
Y-tunnus: 2579670-3

2. Nimikilpailun tausta ja tarkoitus

Nallikariin rakennetaan parhaillaan uutta majoitus- ja liiketilarakennusta meren äärelle. Rakennuksen on määrä valmistua keväällä 2024. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ja keksiä uudelle rakennukselle nimi, joka mielestäsi sopii Nallikarin merimaisemaan. Uusi rakennus tulee pitämään sisällään moderneja majoitushuoneistoja, joiden terasseilta avautuvat upeat maisemat merelle. Rakennus pitää sisällään myös uuden ravintolan ja elämyspalveluita. Uusi upea kokonaisuus etsii nyt arvoistaan nimeä, johon sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.

3. Nimikilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistumalla osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä sekä järjestäjän päätöksiä. Jokainen osallistuja voi ehdottaa lomakkeella 1-3 nimiehdotusta. Jos osallistuja osallistuu kilpailuun useamman kerran, arvontatilanteessa vain yhdellä lomakkeella voi osallistua arvontaan.

Nimikilpailuun osallistutaan täyttämällä nimikilpailulomake verkkosivuilla osoitteessa www.nallikari.fi/nimikilpailu. Kilpailu on avoin kaikille täysi-ikäisille, Suomessa asuville luonnollisille henkilöille. Nimikilpailuun voi osallistua 15.5.-22.5.2023 välisenä aikana. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita ehdotuksia ei hyväksytä. Nimikilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä se edellytä tuotteiden tai palveluiden ostamista.

Nimiehdotus ei saa olla loukkaava eikä hyvän tavan tai lain vastainen. Kaikki määräajassa nimikilpailuun lähetetyt nimiehdotukset, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit, luovutetaan järjestäjän nimeämän valitsijaraadin käyttöön ja ovat mukana kilpailussa.

Nimikilpailun järjestäjä pitää oikeuden muuttaa sääntöjä ja keskeyttää kilpailun tarpeen tullen ilmenneen esteen vuoksi. Kilpailun järjestäjät ja nimikilpailun suunnittelussa mukana olleet yhteistyökumppanit eivät voi osallistua kilpailuun.

4. Nimikilpailun palkinto

Voittaja saa palkinnoksi majoituslahjakortin kahdelle henkilölle kahdeksi vuorokaudeksi uuteen saunalliseen superior-huoneistoon meren äärelle.

Palkinto tulee lunastaa 30.4. – 15.12.2024 välisenä aikana. Palkinnon lunastusmahdollisuus voi vaihdella huoneistojen saatavuuden mukaan. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi, vaihtaa toiseen tuotteeseen tai siirtää toiselle henkilölle. Palkintoon ei sisälly matkakustannuksia. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa palkinnon toiseen vastaavan arvoiseen tuotteeseen.

Jos mikään ehdotetuista nimivaihtoehdoista ei tule valituksi, palkinto arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti nimivalinnan jälkeen. Palkinnon tarjoaa Nallikari Seaside Oy, joka huolehtii myös palkinnon arvontaan liittyvistä kuluista.

5. Voittajan valinta

Voittaja valitaan kaikkien nimiehdotuksen jättäneiden kesken. Mikäli järjestäjän valitsemaa nimiehdotusta on ehdottanut useampi osallistuja, arvotaan palkinto valittua nimeä ehdottaneiden osallistujien kesken. Voittajan valitsee järjestäjän nimeämä raati 30.5. mennessä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittaja on arvottu useamman saman ehdotuksen jättäneiden joukosta ja voittajaa ei tavoiteta 7 päivän kuluessa ilmoittamisesta raukeaa voitto ja järjestäjällä on oikeus arpoa tilalle toinen voittaja.

6. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja väliaikaisesti ja ainoastaan kilpailun toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta. Mikäli osallistuja antaa osallistumisen yhteydessä luvan suoramarkkinointiin,
annettuun sähköpostiosoitteeseen voidaan toimittaa järjestäjän uutiskirjeitä.

7. Voittajan nimen julkaiseminen ja nimiehdotuksen käyttäminen

Osallistumalla kilpailuun osallistuja luovuttaa kaikki luovutettavissa olevat oikeudet ehdottamaansa nimeen järjestäjälle. Selkeyden vuoksi todetaan, että kilpailun järjestäjällä on oikeus nimen julkaisuun, sen käyttöön markkinoinnissa ja tuotemerkkinä, sen käyttöön kaikessa toiminnassaan nyt ja tulevaisuudessa, sen luovuttamisen edelleen sekä nimen rekisteröimiseen. Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun voittajan nimi eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä tiedoista eikä tietoliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista. Järjestäjä ei vastaa sellaisista kustannuksista, jotka syntyvät kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjällä on oikeus poistaa sääntöjen vastaiset kilpailuun osallistumiset ilman erillistä selitystä. Sääntöjen tulkintaan liittyvissä epäselvyyksissä ratkaisun tekee järjestäjä.

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä arpajaisverosta.

Kilpailuun osallistunut vakuuttaa, että kilpailuun ehdotetut ja lähetetyt nimet noudattavat tekijänoikeuslakeja ja immateriaalioikeuksia kuten hyviä tapoja, kunniaa ja yksityisyyttä.

Kilpailuun osallistujat vapauttavat järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja
järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia sääntöihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailun yhteydessä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistuvat sitoutuvat noudattamaan järjestäjän käyttämien riippumattomien palveluiden, kuten Metan (Instagram ja Facebook) käyttöehtoja. Meta ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa, eikä se liity millään tavalla Metaan.