Nallikari Lomakylä kestävän kehityksen matkalla

Kestävä matkailu ja vastuullisuus ovat Nallikari Lomakylälle ensisijaisia tapoja toimia kaikilla osa-alueilla. Kestävällä kehittämisellä halutaan taata upean luonnon säilyminen ja siitä nauttiminen myös tuleville sukupolville. Samalla kunnianhimoinen tavoite on pienentää ympäristövaikutuksia ja löytää uusia kestäviä tapoja toimia.

Green Key -sertifikaatin saaminen ensimmäisen kerran vuonna 2018 oli Nallikari Lomakylälle yksi upea etappi ja merkki sitoutumisesta henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

Kestävän matkailun ja ympäristötyön kehittäminen on jatkuva polku, jolla Lomakylä haluaa pysyä myös tulevaisuudessa. Aiheen tiimoilta olikin onni toivottaa matkailututkimusta opiskeleva Isabella Runn tervetulleeksi taloon tekemään harjoittelua kestävän matkailun tiimoilta.

Isabella Runn viemässä Nallikarin ympäristötyötä eteenpäin

Isabella Runn on neljännen vuoden matkailututkimuksen opiskelija Lapin yliopistosta. Isabella on keskittynyt opinnoissaan erityisesti kestävään ja vastuullisen matkailun kehittämiseen. Sivuaineista löytyy ympäristöopintoja, jotka ovat sisältäneet laaja-alaisesti tutustumista ympäristötutkimuksen eri suuntauksiin.

Nallikari oli Isabellalle ennestään tuttu kohde. Opiskelutaustan myötä kiinnostus Nallikaria kohtaan kasvoi erityisesti matkailu- ja virkistäytymiskohteena, jossa yhdistyy monipuolisten palveluiden lisäksi luonto ainutlaatuisella tavalla. Nallikarin alueella olisi mielenkiintoista tarkastella matkailua kestävän kehittämisen näkökulmasta. Pohdiskelun kautta Isabella päätti ottaa yhteyttä Nallikari Seaside Oy:n toimitusjohtajaan Sirpa Walteriin ja kysyä mahdollisuutta harjoittelun tekemiseen ympäristökehittämisen parissa.

Yhteinen sävel löytyi heti vuoden 2021 alussa ja Isabella pääsi aloittamaan harjoittelunsa maaliskuussa 2021. Hän on ollut vastuussa Sustainable Travel Finland -kehittämispolun vaiheista, joiden tavoitteena on STF-merkin hakeminen harjoittelujakson päätteeksi toukokuun lopulla.

Matkalla kohti STF-merkkiä

Sustainable Travel Finland -ohjelma on Visit Finlandin kehittämä kestävää matkailua tukeva kokonaisuus, jonka tarkoitus on turvata matkailun kestävä kasvu myös tulevaisuudessa. Ohjelma tarjoaa konkreettisia uusia työkaluja ja valmiin kehityspolun, joka tukee ja kannustaa kehittämään toimintaa yhä kestävämpään suuntaan. Seitsemän vaiheisen polun päätteeksi yritys palkitaan STF-merkillä.

STF-ohjelman tiimoilta Isabella on kartoittanut kestävän kehityksen nykytilannetta, koostanut kestävän matkailun suunnitelmaa ja ollut mukana päivittämässä vastuullisuusviestintäsuunnitelmaa.

Isabella toteaa, että kestävän kehityksen parissa työskentely Nallikarissa oli helppo aloittaa. Ympäristötyön vahvat juuret ja jo olemassa olevat kestävät ajattelumallit ja suunnitelmat ovat tarjonneet vankan pohjan STF -ohjelman täydentämiselle. Suurin haaste työssä onkin ollut kestävän kehityksen laaja-alaisuus, erityisesti kun on haluttu tehdä tarkkaa työtä ja ottaa huomioon kestävän kehittämisen kaikki ulottuvuudet.

STF-merkin hakemiseen vaadittavat toimenpiteet ovat loppusilausta vaille valmiina. Kehittämissuunnitelma vaatii vielä pientä hiomista, jonka lisäksi työn alla on enää pieniä yksityiskohtia.

Kestävän kehittämisen tulevaisuus

STF- ohjelma on herättänyt paljon ajatuksia ja ideoita tulevaisuuden kehittämisen tarpeista. Näihin kuuluvat matkailun kestävyyden mittareiden luominen, kuten hiilijalanjäljen laskenta, asiakkaiden tiiviimpi osallistaminen sekä alueen merkittävän kulttuuriperinnön esiintuominen ja siitä viestiminen.

Isabella on pitänyt työtään tärkeänä ja mielenkiintoisena. Vaikka harjoittelu alkaa olla loppusuoralla, jatkosuunnitelmissa on pyörinyt opinnäytetyön tekeminen ja ympäristötyön jatkaminen Nallikarissa. Nallikarissa halutaankin pysyä avoimena uusille ideoille ja jatkaa tavoitteellisesti kehittämistä ympäristön ehdoilla.