Hiilijalanjäljillä – Vesi

Vesi on Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljestä vain noin 0,02 %. Nykyiseen lukemaan on päästy pitkäjänteisellä kehitystyöllä luomalla vedenkäytölle kestävät standardit. Nallikarissa onkin löydetty lukuisia tapoja säästää vettä.

Vesi on ehto elämälle

 Vedellä on tärkeä rooli ihmisen elämässä ja sitä hyödynnetään päivittäin lukuisia kertoja sekä suorassa että piilotoiminnassa. Vettä juodaan päivittäin monta litraa, siinä peseydytään ja sen äärellä virkistäydytään. Sivullisesti sitä hyödynnetään erilaisten tavaroiden ja materiaalien tuottamisessa ja ruoan valmistuksessa. Voikin sanoa, että ilman puhdasta vettä ei olisi elämää.

Vesi on yksi tärkeimmistä raaka-aineista myös majoitustoiminnassa. Majoitusyksiköt pysyvät raikkaina ja siisteinä hyvän puhtaanapidon ansiosta. Vierailijoita odottavat puhtaat lakanat, jotka kutsuvat makoisille unille lakanoiden väliin. Huoneistoista löytyvät tutut wc-altaat ja viihtyisät pesutilat, joissa ottaa lämmin rentouttava suihku. Keittiöissä on hana helpottamassa ruuanlaittoa ja omaa puhtaanapitoa. Toimiva viemärijärjestelmä takaa sen, että käytetty vesi lähtee huomaamatta jatkamaan matkaansa turvallisesti ympäristöä likaamatta kohti vedenpuhdistamoa.

Vaikka majoitustoiminnassa vedenkäytöstä ei voida tinkiä, voi sen kiertokulkua suunnitella luonnon ehdoilla niin, että pienillä teoilla sen käyttö tehostuu huomaamatta ja vaikuttamatta asiakkaiden mukavuuteen. Tähän on pyritty myös Nallikarissa onnistunein toimenpitein.

Veden käyttö Nallikari Lomakylässä

Nallikari Lomakylässä veden rooli hiilijalanjäljestä on hyvin pieni, vain noin 0,02 % kokonaisuudesta. Litroissa tämä vastaa noin 76,6 käytettyä litraa per yöpymisvuorokausi, joka on WWF:n tilastojen mukaan noin puolet siitä, mitä keskimääräinen suomalainen kuluttaa vettä vuorokaudessa peseytymiseen, ruoanlaittoon ja WC:n huuhteluun.

Nykyiseen lukemaan on päästy pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Pohjaa ja apuja vesistrategian luomiselle on antanut GreenKey -sertifikaatin asettamat reunaehdot. Suunnitelmallisuudella on haluttu luoda vedenkäytölle kestävät standardit ja parantaa vedenkäytön tehokkuutta.

Kestävä vedenkäyttö syntyy pienistä teoista

 Nallikarissa veden säästämisestä suurin osa tapahtuu kulissien takana näkymättä millään tavalla asiakkaille. Veden virtausta tarkkaillaan säännöllisin väliajoin, jotta se ei ylittäisi sovittuja raja-arvoja. Erilliset vesimittarit ovat käytössä alueilla, missä vedenkulutuksen on nähty olevan runsaampaa. Tällaisia alueita Lomakylässä ovat huoltorakennukset ja tilaussaunat. Nallikarissa on lisäksi käytössä tunnistimet vesivahinkojen ja vuotojen havaitsemiseksi ja vianetsinnän helpottamiseksi. Henkilökunta on myös ohjeistettu tarkastamaan säännöllisesti, etteivät vesihanat ja wc-säiliöt vuoda.

Majoittujille näkyviä toimenpiteitä ovat muun muassa uudet wc-istuimet, joista löytyy kaksoishuuhtelutoiminto, huoltorakennusten sensoreilla varustetut vesihanat sekä vedettömät pisuaarit. Vedenkulutusta hallitaan myös vettä säästävillä suihkupäillä ja hanoilla. Asiakkaita kannustetaan ekologisuuteen ja heille viestitään positiivisin vinkein, miten tätä voi käytännössä toteuttaa. Tarjolla on esimerkiksi konkreettisia ohjeita veden säästön mahdollisuuksista sekä suomalaisen hanaveden juomakelpoisuudesta.

 Nallikarissa halutaan olla mukana tukemassa kestävää veden käyttöä ja vesistöjen suojelua. Auttaahan luonnonehdoilla suunniteltu vedenkäyttö myös ympäröivää luontoa pysymään kunnossa ja viihtyisänä myös tuleville sukupolville!

Hiilijalanjäljillä on Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljenlaskennasta kertova artikkelisarja, jossa avataan laskennan eri osa-alueita ja toimenpiteitä. Tutustu myös sähkö- ja kaukolämmöstä, jätteistä sekä siivous- ja pesulapalveluista kertoviin artikkeleihin.