Hiilijalanjäljillä – Siivous- ja pesulapalvelut

Nallikari Lomakylän siivous- ja pesulapalvelut hoidetaan yhteistyössä luotettavien kumppanien ISS:n ja Claara Oy:n kanssa. Toimivan yhteistyön avulla siivous- ja pesulapalveluiden päästöt saatiin mukaan vasta toteutettuun hiilijalanjäljenlaskentaan ja ne kattavat tällä hetkellä noin 6,4 % kokonaisuudesta. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä moderneilla uudistuksilla yhteistuumin jokapäiväisessä arjessa.

Siivous- ja pesulapalvelut: Kokonaisvaltaista hyvinvointia puhtaanapidolla

Puhtaanapidolla tarkoitetaan toimintoja, joissa likaa ja pölyä poistetaan joko mekaanisesti tai kemiallisesti erilaisilta kosketuspinnoilta usein saippuaa tai pesuainetta käyttäen. Puhtaanapidon piiriin kuuluvat sekä päivittäiset askareet kodin pintojen siivoamisesta pyykinpesuun että kausittaiset toiminnot kuten teiden lakaiseminen.

Nallikari Lomakylän siivous- ja pesulapalvelut hoidetaan yhteistyökumppanien kanssa. ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ja vastaa Nallikari Lomakylän ulkoalueiden ja majoitustilojen ylläpidosta sekä kaikkien sisätilojen siivouksesta ja ranta-alueen hoidosta. Pesulapalvelun hoitaa Claara Oy, jonka tehtävänä on huolehtia, että pesua vaativat tekstiilit pestään ajallaan ja toimitetaan puhtaina takaisin Nallikari Lomakylän käyttöä varten.

Yhteistyökumppanien valintaan on vaikuttanut muun muassa yritysten yhtenevä arvomaailma, samanlaiset näkemykset ympäristöasioista sekä aito kiinnostus yhteisten palveluprosessien kehittämiseen. Toimivan yhteistyön avulla myös siivous- ja pesulapalveluiden päästöt saatiin mukaan Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljenlaskentaan.

Yhteistä ympäristötyötä

Nallikari Lomakylän tuoreessa hiilijalanjäljenlaskennassa selvisi, että siivous- ja pesulapalvelut tuottavat noin 24,64 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuodessa. Nallikarin hiilijalanjäljessä tämä tarkoittaa noin 6,4 % osuutta kokonaisuudesta. Tähän lukuun 2,3 % tuli siivouksesta ja 4,1 % pesulapalveluista.

ISS Palvelut osallistui Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljenlaskentaan selvittämällä oman osuutensa siivouksen aiheuttamista päästöistä. ISS sisällytti laskentaan siivouksessa käytettävät välineet, laitteet, tarvikkeet työvaatteet ja logistiikan. Siivouksessa käytettävän sähköenergian ja veden tuomat päästöt sisällytettiin laskentaan mukaan niiden omiin kategorioihinsa. Pesulapalveluiden aiheuttaman hiilijalanjäljen osuus saatiin laskettua keskimääräisen suomalaisen teollisuuspesulan hiilijalanjäljen perusteella. Laskennan osuus sisältää majoitustilojen tekstiilien kuten lakanoiden, tyynyliinojen, erilaisten pyyhkeiden sekä kylpyhuonemattojen pesut.

Puhtaanapitoa ympäristöä kunnioittaen

ISS:n palvelulupaus on toteuttaa tiloja, joissa on hyvä olla. Tähän kuuluu olennaisena osana huolellinen puhtaanapito sekä mahdollisimman ympäristöystävälliset tavat toimia. ISS:n yritysvastuuraportin mukaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite on hyvin linjassa Nallikari Lomakylän omien hiilineutraaliustavoitteiden kanssa.

Kunnianhimoiset ympäristötavoitteet näkyvät myös konkreettisissa toimissa Nallikarissa. Vuonna 2020 siivousaineita kului ISS:n tilastojen mukaan noin 5,7 litraa / per siivooja, joka on vähemmän kuin aiempina vuosina. Vähenemiseen on auttanut muun muassa Tersanon otsonoidun aktiiviveden käyttöönotto, joka puhdistaa mikrobeja ja orgaanista likaa nopeasti ja helposti usein ilman puhdistusaineita. Puhdistusaineita tarvittaessa ISS on valikoinut käyttöönsä vain kemikaalivapaita ja ympäristömerkittyjä tuotteita ja suosii kemikaalivapaata siivousta kaikissa kohteissa, missä se on mahdollista.

Ympäristöystävällisen siivouksen lisäksi ISS on pyrkinyt vähentämään muovin kulutusta monella eri tasolla. Uusien siivousvälineiden hankinnassa suositaan kestäviä kierrätysmateriaalista valmistettuja ja helposti uudelleen kierrätettäviä siivousvälineitä. Kaikki käytössä olevat puhdistusaineet tilataan isoissa astioissa, joista ne annostellaan kestäviin käyttöliuospulloihin. Lisäksi siivoojat käyttävät työssään mahdollisuuksien mukaan kestosäkkejä, jotka pois heittämisen sijaan tyhjennetään ja käytetään uudelleen niin pitkälle kuin mahdollista. Muissa roska-astioissa roskapussin koko pyritään aina optimoimaan astiaan nähden mahdollisimman sopivaksi.

Pesulapalvelut tarjoava Claara Oy huolehtii omalta osaltaan, että puhtaanapito tapahtuu ympäristöä kunnioittaen ja energiavaroja säästäen. Pyykinpesua on pyritty modernisoimaan monin eri tavoin. Tänä päivänä pesuaineiden annostelu pesukoneisiin on tietokoneohjattua ja näin syötettävän pesuaineen määrä on saatu optimoitua juuri pyykeille sopivaksi. Moderni teknologia mahdollistaa myös huuhteluvesien kierrättämisen mukaan uudelleen pesuprosessiin sekä lämmön keräämisen talteen viemäriin laskettavista pesuvesistä.

Tavoitteena hiilineutraali puhtaanapito

Nallikarissa ollaan avoimia uusille teknologioille ja niiden tuomille mahdollisuuksille. Aivan viime päivinä Nallikarissa on kokeiltu valokatalyysipinnoitetta Ruorin huoltorakennuksen kahdessa pesutilassa. Käsittelyllä on tarkoitus saada aikaan pinta, joka valon vaikutuksesta desinfioi itsensä. Tämän toivotaan vähentävän erityissiivouksen tarvetta ja säästävän puhdistusaineiden käyttöä tulevaisuudessa. Viime aikoina Nallikarissa on myös tehostettu syntypaikkalajittelua sekä otettu siivouksessa käyttöön Imop-yhdistelmäkone veden käytön vähentämiseksi.

Uudistuksilla tavoitellaan yhä kestävämpiä puhtaanapidon menetelmiä sekä halutaan saavuttaa asetetut hiilineutraaliustavoitteet. Samalla toteutetaan ISS:n palvelulupausta ja luodaan viihtyisiä tiloja, joissa on hyvä olla.

Hiilijalanjäljillä on Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljenlaskennasta kertova artikkelisarja, jossa avataan laskennan eri osa-alueita ja toimenpiteitä. Tutustu myös sähkö- ja kaukolämmöstä, jätteistä sekä vedestä kertoviin artikkeleihin.