Hiilijalanjäljillä Nallikarissa – Sähköenergia ja kaukolämpö 💡

Nallikari Lomakylä toimii tuoreen hiilijalanjäljenlaskennan mukaan hyvin energiatehokkaasti. Sähkö- ja kaukolämpö toivat vuonna 2020 päästöjä 3,1 CO2e / yöpymisvuorokausi, joka on noin 80 % Nallikari Lomakylän kokonaisjäljen 3,79 CO2e osuudesta. Laskennan myötä Nallikarissa on etsitty päämäärätietoisesti uusia tapoja, joilla pienentää sähkö- ja kaukolämmön aiheuttamia päästöjä ja vaikuttaa hiilijalanjälkeen myös tulevaisuudessa.

Sähkö- ja kaukolämpö Nallikarissa

Sähkö- ja kaukolämpöä hyödynnetään Nallikari Lomakylässä jokapäiväisessä arjessa tilojen lämpimänä pitämisessä. Päärakennus, villat ja yksi huoltorakennuksista lämpenevät kaukolämmöllä. Lomamökit sekä toinen huoltorakennuksista lämpenevät sähköllä.

Lämpöenergia hankitaan paikallisilta toimijoilta niin sanottuna ostoenergiana. Ostoenergia kuuluu hiilijalanjäljenlaskennassa ja GHG-ohjeistuksessa Scope 2 luokan alle ja on näin ollen yksi laskennan tärkeimmistä ja pakollisista osista. Sähköenergia Nallikariin tulee Oulun kaupungin sopimuksen kautta Oomilta ja kaukolämpö Oulun Energialta. Molemmat ovat paikallisia toimijoita alueella.

Tämänhetkisellä kulutuksella sähkö- ja kaukolämpö aiheuttavat Nallikari Lomakylässä 3,1 CO2e:n verran päästöjä per yöpymisvuorokausi. Luku on kokonaisuudessaan 80 % Nallikari Lomakylän kokonaishiilijalanjäljestä ja vastaa esimerkiksi pienen broilerin elinkaarta lautaselle tai noin 20 autolla ajettua kilometriä.

Toimenpiteisiin energiatehokkuudella

Nallikarissa on pyritty parantamaan energiatehokkuutta monella eri tasolla. Pienistä arkipäivän päätöksistä kertovat joka paikassa käytössä olevat matalaenergiset lamput sekä sisälämpöjen tarkka säätely tilojen ollessa pois käytöstä. Asiakkaille viestimisessä painotetaan yhteistä hyvää ja jaetaan avoimesti vinkkejä sähkön- ja energiankulutukseen liittyen. Tiesitkö, että esimerkiksi latauspistokkeiden irrottaminen säästää mukavasti energiaa? Tai, että ruuanlaitossa voi hyödyntää tuntuvasti myös jälkilämpöä? Näistä pienistä arjen asioista on nähty syntyvän hyvä ja kestävä pohja yhteiselle tekemiselle.

Laajemmalla tasolla sähkö- ja kaukolämmön aiheuttamaan hiilijalanjälkeen vaikuttaa myös ostetun energian laatu. Tällä hetkellä Nallikari Lomakylän ostettu energia on joko kokonaan tai ainakin osittain fossiilisista energianlähteistä tuotettua energiaa. Lämmitysenergiasta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa vaihtamalla sopimukset uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviin muotoihin. Uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävät sähkö- ja kaukolämpösopimukset voisivat hiilitiekarttaan tehtyjen laskelmien mukaan pienentää kokonaishiilijalanjälkeä Nallikarissa reilusti yli puolella.

Tällä hetkellä Nallikarissa kartoitetaan erityisesti ekologisesti ja taloudellisesti tarpeet täyttäviä vaihtoehtoja. Yksi tarkastelun alla ollut energiantuottamisenmuoto ovat olleet aurinkopaneelit. Aurinkopaneelit hyödyntävät auringon säteilemää energiaa ja hyödyntävät sitä sähkö- ja lämpöenergian tuottamisessa. Nallikarissa tällaista mahdollisuutta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi osana sähkölämmitteisen huoltorakennuksen lämmitystä ja sähkön kulutusta.

Nallikarissa seurataan lisäksi säännöllisesti kuukausitasolla sähkön kulutusta ja arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Samalla huomioidaan myös asiakkaiden toiveet ja kokemukset sekä tehdään niiden pohjalta mahdollisia toimenpiteitä.

Tavoitteena uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävä Nallikari vuonna 2024

Nallikari Lomakylässä tavoitellaan vain uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa sähkö- ja kaukolämmön tuotannon mallia vuoteen 2024 mennessä. Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että sähkö- ja kaukolämmöstä aiheutuvat päästöt tippuisivat lähes nollille eli noin 80 % verran vuoden 2020 päästöistä. Tavoitteeseen on vielä matkaa, mutta sen täyttämistä varten tehdään Nallikarissa töitä ja seurataan energiayhtiöiden sähkön tuotantotapoja.

Kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta mukavuudesta ei Nallikarissa tulla tinkimään!

Hiilijalanjäljillä on Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljenlaskennasta kertova artikkelisarja, jossa avataan laskennan eri osa-alueita ja toimenpiteitä. Tutustu myös siivous- ja pesulapalveluistajätteistä sekä vedestä kertoviin artikkeleihin.