Hiilijalanjäljillä – Jätteet

Nallikari Lomakylässä lajitellaan ja kierrätetään tehokkaasti syntyvät jätteet. Syntypaikkalajittelua on helpotettu, jäteastiat ovat saaneet uudet selkeämmät tarroitukset ja viestintää kierrättämisen hyödyistä on kasvatettu. Tavoitteena on tehostaa alueen jätteiden kierrätystä ja vähentää siitä koituvaa hiilijalanjälkeä 10 % vuoteen 2024 mennessä.

Kierrätyksellä kiertokulun kasvattamiseen

Jätteet ovat ihmisten toiminnassa syntyvää ja sen omistajalle sellaisenaan hyödyntämiskelvotonta materiaa. Jätteitä voidaan kierrättää ja nykyteknologioiden avulla hyödyntää laaja-alaisesti myös uusiokäytössä. Näin edistetään tärkeiden luonnonvarojen kiertokulkua ja terveydelle ja ympäristölle haitallisten päästöjen syntymistä.

Jätteiden käsittelyä säädellään laeilla ja asetuksilla maailmalla monilla eri tasoilla. Suomessa seurataan EU:n ympäristölainsäädäntöä sekä omia tarkempia ympäristöministeriön laatimia jäte- ja ympäristönsuojelulakeja. Nämä lait linjaavat ja säätelevät sekä yritysten että yksilöiden toimintaa ja antavat raamit jätteiden käsittelyn toimintatavoille.

Jätteet ja kierrätys Nallikarissa

Tuoreen laskennan mukaan jätteet muodostavat 9,5 % Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljestä. Tämä vastaa noin 36,42 tonnia jätettä vuodessa, joka muodostuu laskentaan mukaan otetuista biojätteestä, pahvista, kartongista sekä energiajakeesta. Näiden lisäksi Nallikarista löytyy lasin, metallin ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysastioita. Näiden keräysmäärät olivat kuitenkin laskennan hetkellä niin pieniä, että niitä ei voitu hyödyntää laskennassa. Muovinkeräys käynnistettiin alueella laskennan jälkeen.

Perinteisten jokapäiväisten jätteiden lisäksi Nallikarissa kierrätetään kaikki vanhat huonekalut, tekstiilit ja materiaalit ja ne viedään mahdollisuuksien mukaan kestävän kehityksen laitokselle. Uudet tuotteet valitaan aina kotimaisuusasteen ja ympäristömerkkien mukaan. Tavoitteena on löytää kestävästi tuotettuja tuotteita, jotka voi myöhemmin uusiokäyttää mahdollisimman kattavasti ja joihin on saatavilla varaosia. Tavaroille halutaan taata Nallikarissa mahdollisimman pitkä elinkaari.

Lajittelun tehostamisella päästöjen pienentämiseen

Hiilijalanjäljenlaskennasta ilmeni, että Nallikarissa voitaisiin pudottaa noin 10 % nykyisestä hiilijalanjäljestä kierrättämisen tehostamisella. Tavoitteeksi on asetettu vuosi 2024. Jätteiden kierrätystä on Nallikarissa jo pyritty tehostamaan monin eri tavoin. Ensisijaisesti kierrättämisestä on pyritty tekemään Nallikarissa vaivatonta kaikilla alueella vierailijoille konkreettisilla toimenpiteillä. Villoissa, lomamökeissä ja huoltorakennuksissa on selkeästi kuvasymbolein merkatut ja värein eritellyt uudet kierrätysastiat biojätteelle, energiajätteelle, lasille ja metallille. Keittiökaapin ovesta löytyy selkeät ohjeet sekä suomeksi että englanniksi kierrättämisen helpottamiseksi. Piha-alueille on myös lisätty roska-astioita, jotta jokaisesta majoitusyksiköstä olisi sopivan lyhyt matka viedä kerääntyneet jätteet oikeisiin lajitteluastioihin. Muita näkyviä toimenpiteitä ovat muun muassa kertakäyttöastioista luopuminen ja roskakorien lisääminen jokaiseen kylpyhuoneeseen ja wc-tilaan.

Laajemmalla tasolla Nallikarissa on käyty keskustelua sekä roska-astioiden määrästä että tyhjentämisvälien optimoinnista. Näihin omat haasteensa tuovat vaihtelevat sesongit. Uusimpana selvityksen alle on nostettu uusia teknologioita hyödyntävät älyroska-astiat sensoreineen.

Tavoitteena roskaton ja puhdas ympäristö

Nallikarissa halutaan toimia suunnannäyttäjinä ja inspiroida sekä Nallikarissa majoittuvia että alueella vierailevia kierrättämiseen ja roskien keräämiseen. Hyvin hoidettu roskaton ympäristö ja retkietiketin haltuunotto on kaikkien etu ja tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja nauttimiseen kaikille.

Hiilijalanjäljillä on Nallikari Lomakylän hiilijalanjäljenlaskennasta kertova artikkelisarja, jossa avataan laskennan eri osa-alueita ja toimenpiteitä. Tutustu myös sähkö- ja kaukolämmöstä, vedestä sekä siivouksesta ja pesulapalveluista kertoviin artikkeleihin.