Hiilijalanjäljenlaskenta Nallikarissa

Kestävän matkailun kehittäminen jatkuu Nallikari Lomakylässä. Ensimmäisenä lomakylä-leirintäalueena Suomessa vuonna 2018 saatu Green Key -sertifikaatti sai jatkoa Visit Finlandin kehittämästä Sustainable Travel Finland merkistä. Nyt Nallikari Lomakylä on laskenut oman hiilijalanjälkensä ja luonut sen avulla tavoitteellisen hiilitiekartan tulevaisuuden kehittämistä varten.

Mikä hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki on ihmisen toiminnassa syntyvä ilmastopäästön määrä, joka syntyy, kun kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli pääsevät ilmakehään. Hiilijalanjälki voidaan määrittää yksilöiden lisäksi yrityksille, organisaatioille, toiminnoille ja tuotteille ja sitä määritettäessä voidaan käyttää erilaisia aikamääreitä kohteesta riippuen. Päästöt ilmoitetaan yleensä joko tonneina, kilogrammoina tai grammoina.

Hiilijalanjäljen laskenta Nallikarissa

Hiilijalanjäljen laskennan Nallikarissa toteutti Ramboll Finland Oy OpenCO2.net-alustan hiilijalanjälkilaskurilla. Hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi yritysten ja muun tyyppisten organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa.

Päästölaskentaan on sisällytetty kaikki suorat kasvihuonekaasupäästöt, kuten kiinteät polttoprosessit, yrityksen hallinnoimien ajoneuvojen ja pienkoneiden polttoaineet sekä ostoenergian päästöt sähkön ja kaukolämmön hankinnasta. Epäsuorista päästöistä mukaan valikoituivat jätteet, vedenkäyttö, ulkoistettu pesulapalvelu, siivous, kuljetukset sekä henkilökunnan työn ja kodin väliset matkat. Laskelmien myötä Nallikarin hiilijalanjäljeksi vuodelle 2020 saatiin 3,79 kg CO2e per yöpymisvuorokausi. Tämä vastaa liikennefaktan mukaan noin 25 henkilöautolla ajettua kilometriä.

Hiilijalanjäljen muodostuminen

Lomakylämme hiilijalanjälki muodostuu tällä hetkellä suurimmaksi osaksi (n. 80 %) sähköenergian ja kaukolämmön käytöstä. Toiseksi suurimman jäljen aiheuttavat jätteet (9 %). Näiden jälkeen perässä tulevat muutamilla prosenteilla pesulapalvelut (4,1 %), siivouspalvelut (2,3 %), henkilökunnan työ- ja kotimatkat (1,5 %), polttoaineet (0,9 %) ja vesi (0,02 %).

Nykyisen hiilijalanjäljen perusteella Lomakylälle luotiin hiilitiekartta yhdessä Ramboll Oy:n kanssa vuosille 2021–2030. Tiekartan tavoitteena on selkeyttää suunnitelmia ja luoda konkreettisia tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuoden 2030 tavoitteena siintää hiilineutraali Lomakylä.

Hiilijalanjäljestä kohti hiilineutraalisuutta

Kestävän matkailun ja ympäristötyön kehittäminen on jatkuva tie, jolla haluamme Nallikarissa pysyä myös tulevaisuudessa. Teemme työtä innolla ja sitoumukselle ilmaston ja ympäristön hyväksi. Samalla vastaamme myös asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimuksiin, sillä ilmastotyön merkitys myös matkailijoille ja kumppaneille kasvaa koko ajan. Hiilikarttaan on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet, jotka motivoivat kehitystyössä kohti hiilineutraalia Lomakylää.

Ensimmäiset stepit ulottuvat jo seuraavalle parille vuodelle, kun sähköenergia ja kaukolämpö tulisi hiilikartan tavoitteiden mukaisesti vaihtaa uusiutuviin energianlähteisiin. Tämä auttaisi pienentämään päästöjä jopa 80 % nykyisestä. Seuraavat askeleet ovat jätteiden käsittelyn tehostamisessa ja asiakkaiden kannustamisessa omien matkojensa hiilijalanjäljen selvittämisessä. Haluamme Nallikarissa olla hiilineutraaleita vuoteen 2030 mennessä ja tavoitella hiilinegatiivisuutta vuodelle 2040.

Tavoitteidemme saavuttamiseksi, meille on tärkeää tehdä tätä työtä yhdessä sekä koko henkilökuntamme että asiakkaidemme kanssa. Oman kehittymisemme lisäksi seuraamme myös muiden alueen yritysten ja sidosryhmiemme matkaa mielenkiinnolla toisiamme tukien. Haluamme pitää kiinni luonnonkauniin saaremme hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu tarkemmin Nallikarin ympäristöpolitiikkaan.